Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

3

MIĶEĻDIENA

Šī gada 27.septembrī PII „Dārta” svinējām Miķeļdienu, kas ir latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. To ļoti labi varējām apskatīt katras grupiņas rudens velšu izstādē, par ko liels paldies radošajiem vecākiem un viņu atvasītēm.

Miķeļdiena atnākusi,

Rācen’ līdzi atnesusi.

Vectētiņš ar vecmāmiņu

Meklē labu palīdziņu!

Kā jau katru gadu, mums ir tradīcija, katrai grupiņai izveidot savu svētku virteni, kas paspilgtina un ar radošu domu izgrezno tirdziņu! Šogad katras grupiņas audzinātājas bija īpaši padomājušas, kā darbošanos sasaistīt ar jauno mācību procesu, aktīvi iesaistot bērnus un liekot domāt ne tikai darīt! Un kā gan tirdziņš bez kārtīga teātra, kurā iesaistījās ne tikai PII “Dārta” kolektīvs un audzēkņi, bet arī vecāki un vecvecāki!

Sakām lielu paldies visiem, kas piedalījās un apmeklē PII „Dārta” rīkotos pasākumus! PALDIES!

PII „DĀRTA” audzinātājas Vaira un Ance