Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

12

"Dārtā" viesojās Mērsraga mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi

“Katrai dienai ir savs brīnums... Rīt tev taps dāvāts vēl.” /Paulu Koelju/. Mērsraga PII “Dārta” 2019.gada 9.septembrī plkst. 10:00 viesojās Mērsraga mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi.

Viesi iepazīstināja “Zīļuks” grupu bērnus ar muzikāliem priekšnesumiem, kā arī neizpalika ar mākslu saistītās izdarības. Bērni ar lielu prieku un gandarījumu uzņēma mūziķus. Lielu interesi izraisīja skaņdarbi no mūzikas instrumentu pasaules, kuri tika izpildīti uz klavierēm, ar ģitāru un flautu. Skolas audzēkņi izpildīja arī dueta dziedājumus. Bērniem bija iespēja izpaust savas fantāzijas, patstāvīgi zīmējot uz kartona, uz kura bija uzlīmēti korķīši vai kastaņi. Šādā veidā bērniem tika attīstīta tēlainā domāšana un katrs varēja izpausties radot, piemēram, mašīnu ar diviem riteņiem, acis un citus objektus. Bērni aktīvi iesaistījās sarunās.

“Zīļuku” bērni varbūt jau savos sapņos ir un ļoti cerams, ka arī būs nākamie audzēkņi Mērsraga mūzikas un mākslas skolā! Lai sapņi piepildās!

Paldies Mērsraga mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem par iespēju būt kopā!

PII “Dārta” vadītāja Dina Spunde