Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

6

Pateicība vecākiem no PII "Dārta"

Ir lietas un tādi darbi, par kuriem ir vērts teikt paldies, un ir cilvēki, kuri pelnījuši saņemt paldies.

Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.
(Dz.Rinkule-Zemzare)

Ir lietas un tādi darbi, par kuriem ir vērts teikt paldies, un ir cilvēki, kuri pelnījuši saņemt paldies.

 PII “Dārta” audzēkņu vārdā LIELS, LIELS PALDIES Gatim Dižpēterim un Kristapam Karlsonam par brīnišķīgo dāvanu – automašīnu.

PII “Dārta” metodiķe Terēzija Zondaka