Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

3

Zinību diena un Dārtas brīnumainā iespēju grāmata

Laikā, kad gaisā jūtama vasaras saulaino dienu izskaņa, klāt ir šo sajūtu vaininiece – Zinību diena. To visi sagaida ar īpašu šai dienai raksturīgu satraukumu, kurā savijusies neziņa, kā nu būs un prieks par atkaltikšanos.

Acis raugās grāmatā,

Rokas glāsta vāku:

Tagad tu man būsi tā,

Kas dos prasmi, māku!             

Zinību diena PII “Dārta” tika atklāta dziedot  īpašo dziesmu “Dejo bērnu dienas manā Dārtiņā...”  Tad tika dots vārds Mērsraga novada Domes priekšsēdētājam Robertam Šiliņam, kurš visus apsveica svētkos un novēlēja labu sadarbību un veiksmīgu jauno darba cēlienu kā arī iepazīstināja ar PII “Dārta” jauno vadītāju, novēlot izturību un spēku jaunu izaicinājumu priekšā.

Vadītāja Dina Spunde savā runā uzsvēra, ka visiem kopā ir jāstrādā tā, lai jaunais mācību cēliens būtu veiksmīgs, lai bērni gūtu dzīvei nepieciešamās zināšanas un visi kopā būtu gandarīti par paveikto darbu. Lai šī diena ir kā emocionāls lādiņš, kas dod degsmi turpmākajam darba cēlienam: bērniem – zinātkāri, vecākiem- pacietību, mīlestību un sapratni visa gada garumā, bet pedagogiem – izturību, radošumu, spēju iedvesmot un aizraut.

Pasākuma turpinājumā visiem bija iespēja ielūkoties Dārtas brīnumainās iespēju grāmatas lappusēs, atklājot dažus tās noslēpumus. Pirmais šīs grāmatas atklājums bija mazā svītriņa, kura kā izrādās nemaz nav vienkārša, tai piemīt savi niķi un stiķi, un lai to savaldītu ir vajadzīgi vingri pirkstiņi un pirmajā stundā arī kāds palīgs. Lai katra grupa tiktu pie sava īpašā palīga, vajadzēja iemācīties visiem skaitāmpantu, ar kura palīdzību no grāmatas lappusēm iznira kāds pasaku tēls. Gudrā Pūce uzsvēra svītriņas lielo nozīmi latviešu valodā un gāja palīgā uz Sprīdīšu grupu, Muzikants Sienāzis nodemonstrēja, ka arī mūzikā ir savas svītriņas un kopā ar klātesošajiem izsita ritmu jaunajam mācību gadam un devās palīgā Zinību durvis vērt pie mazajiem Pīlādzīšiem. Savukārt Bitīte ar iespaidīgo lupu pievērsa uzmanību tam, ka dabā ir daudz dažādu svītriņu, tikai jāmāk tās saskatīt un devās pie adatainajiem Kastaņiem. Kā pēdējie pie sava palīga tika paši vecākie Dārtas audzēkņi Zīļuku grupā un tas bija – Ezītis ar savu brīnumnūjiņu, kuram, kā izrādās, patīk gan sports, gan matemātika un bez svītriņām arī šajā jomā neiztikt. To viņš prata izcili nodemonstrēt un devās pie sagatavošanas grupas bērniem.

Zvanu skaņām skanot, ar Zinību durvju atslēdziņu rokās, visi devās uz pirmo mācību stundu, kur grupās katra audzinātāja bija sagatavojusi īpašas aktivitātes un uzdevumus atbilstoši bērnu prasmju līmenim. Tika dots starts jaunajam mācību gadam. Lai grāmata ar tās daudzajiem noslēpumiem visiem kļūst par mīļu draugu! Un lai pietiek pacietības savaldīt ne tikai niķīgo svītriņu, bet arī apgūt jaunas zināšanas un prasmes!

Mēs būsim tā, mēs būsim tā – kā balta svītra karogā! Dzīvespriecīgi, zinātkāri, darbīgi, atbildīgi, godīgi, centīgi un visādā ziņa lieliski bērni, vecāki, pedagogi un visi pārējie darbinieki, kuriem rūp mūsu nākotnes jaunais potenciāls!

Terēzija Zondaka

Mērsraga PII “Dārta” metodiķe