Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

8

Talko lielie un mazie “Pīlādzīši”

Ar putnu čalām, ar spožiem saules stariem un dzestro vēju ir atnācis pavasaris. Kā zināms aprīlis ir tīrības mēnesis, kurā ik gadu norisinās kustība Lielā Talka, un arī mēs Dārtas „Pīlādzīšu” saime - gan lielie, gan mazie tajā piedalījāmies.

Šogad nolēmām sakopt, atjaunot un ar dažādiem, jauniem rotaļu elementiem papildināt mūsu spēļu laukumiņu.

Draudzīgā gaisotnē tika padarīti daudzi labi darbi - mazie talcinieki lasīja zarus, čiekurus, grāba lapas un lika tās ķerrās, tikmēr „Pīlādzīšu” vecāki kopīgiem spēkiem pārkrāsoja esošās šūpoles un bānīti, kā arī uzstādīja jaunas iekārtas – bumbu grozu un motorikas dēli „Ezis”.

 Pēc aktīvās darbošanās talciniekiem tika sarūpēts arī pikniks, jo zināms - pēc labi padarīta darba, labi jāpaēd. Par grilla iekuršanu un lūzušo zaru vākšanu, lai varētu uzcept desiņas, lielu paldies sakām Eduarda omei Marikai un Jāņa Edgara un Enijas Annas lielajam brālim Mārtiņam Arnoldam. Paldies, arī Zemgusa mammai un tētim par jaunajām rotaļlietām, kuras papildinās „Pīlādzīšu” āra aktivitātes.

Par paveikto darbu bija gandarīts ikviens - gan liels, gan mazs. Paldies bērniem un viņu vecākiem par atsaucību un iespēju piedalīties PII teritorijas sakopšanā!

Dzīvosim skaisti! Lai prieks mums pašiem un pārējiem!

Skolotājas Elīna, Sindija un auklīte Ausma