Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

28

Metodiskā diena PII “Dārta”

27. marta rīta cēliens PII “Dārta” pagāja ļoti rosīgi, jo pie mums ciemojās 33 pirmsskolas pedagogi no 17 izglītības iestādēm, lai dalītos pieredzē par jaunā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ieviešanu, jo ar 2019./2020. mācību gadu visas pirmskolas strādās pēc šīs pieejas.

Viesus  sveica un iepriecināja Dārtas bērnu ansamblis ar diviem jautriem priekšnesumiem mundrākai dienai. Vadītāja Laila bija sagatavojusi sirsnīgu uzrunu Vinnija Pūka atziņu garā un kā īstai saimniecei pieklājās bija sarūpējusi saldumu grozu un bagātīgi klātu kafijas galdu, lai raitāk rosās  sarunas.

Pēc rīta kafijas sekoja nodarbību vērošana visās grupās un pēcaktivitāšu sarunas, kuru laikā pedagogi pārrunāja, kā jaunās vēsmas ienāk viņu iestādē, kādas pārmaiņas ir notikušas, kā pedagogi vērtē mūsu iestrādnes.

Pēc darbošanās grupās visi devās ekskursijā pa iestādi, kuras laikā iepazinās ar pedagogu pašgatavoto didaktisko mācību līdzekļu izstādi “ Domā! Dari! Izzini!”

Tad sekoja prezentācija – dalīšanās pieredzē par jaunajām pirmsskolas vadlīnijām, lietpratību mācību satura apguvē, plānošanas modeli un pedagogu sadarbību mācību satura integrēšanā visās mācību jomās. Prezentācija balstījās kritiskā teorētisko zināšanu analīzē, ieviešot praksē jaunās nostādnes pirmsskolas izglītībā.

 Skolotāja Lilita, ar praktisku piemēru palīdzību, parādīja, kā sporta nodarbībās var ieintegrēt citas mācību jomas, kā var veicināt tādas prasmes kā sadarbība, pašvadība, kritiskā domāšana un problēsituāciju risināšana.

Noslēgumā visiem pedagogiem vajadzēja iejusties bērnu lomā – sadarbojoties pa pāriem un izmantojot vienu apgūto prasmi – papīra griešanu strēmelēs,  no tām izveidot kaut ko paliekošu PII “Dārta” komandai – vēlējuma vai pateicības lapiņu REFLEKSIJAS grāmatai. Sanāca radoši un skaisti! Paldies!

Izglītības vērtība nerodas, prātā iekaļot faktus, bet gan vingrinot prātu domāt, tā ir teicis diženais zinātnieks Alberts Einšteins. Tas varētu būt  ne tikai šīs dienas, bet arī jaunās  pieejas  izglītībā vadmotīvs. 

Vislielāko paldies gribu teikt visam darbīgajam Dārtas kolektīvam! Paldies par atbalstu, padomu un darbu! Paldies!   

Terēzija Zondaka

Mērsraga PII “Dārta” metodiķe