Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

21

Dzimtās valodas diena PII „Dārta”

Ik gadu 21.februārī tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Starptautiskās dzimtās valodas dienas un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst uzmanību valodu daudzveidībai un veicināt dzimtās valodas lietošanu.

Šogad PII „Dārtā”, atzīmējot dzimtās valodas dienu, katra grupiņa gatavoja folklorizētu priekšnesumu saistībā ar mēneša tēmu.

Pasākuma laikā no visas sirds priecājāmies kopā ar „Kastanīšiem” par ziemas priekiem. Izvizinājāmies ar vienu no senākajiem transporta līdzekļiem- zirgu- „Sprīdīšu” skandētajās un izdejotajās latviešu tautas dziesmās. Sacepām kukulīšus un noklausījāmies pasaku kopā ar mazajiem „Pīlādzīšiem”. Bijām aculiecinieki „Zīļuku” zeķu adīšanai, gatavojoties modes skatei.

Īpaši nebēdnīgu noskaņu pasākumam piešķīra divi palaidņi, kuri bērnus priecēja gan ar ķērājspēli, gan ragutiņu dalīšanu. Par tradīciju un senvārdu aktualizēšanu virtuvē jeb ķēķī rūpējās mudīgā virtuves strādniece Rīka. Bet visus klātesošos „absolūti nošarmēja” vecāmāte ar saviem lindrakiem, aubi, dzīparoto vamzi, nēzdogu, štrempēm, kā arī krivuli.

Pasākuma noslēgumā tradicionāli katrai grupiņai tika dāvināta grāmata.

„Valodniece” Marita Kapeniece