Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

29

Dārtas neparastā nodarbība - “ Tradīciju stunda”

27. novembra rīta cēliens man kā vecākam un PII “Dārta” bērniem, pedagogiem bija citādāks. Bērnudārzā viesojās stāstniece Līga Reitere ar savu aizraujošo stāstījumu un aktīvām rotaļdejām par tautas tradīcijām.

Pirmajā rīta pusē “Tradīciju stunda” norisinājās kopā ar pašiem mazākajiem “Pīlādzīšiem” ( 1,5-3g) un “Kastaņiem” (3-4g). Nodarbība bija ļoti izglītojoša, skanoša, rotaļīga un radoša attiecīgi bērnu vecumposmam. Man kā mammai bija ļoti interesanti kustēties un rotaļāties kopā ar savu dēliņu un pārējiem bērniem. Varēja just un manīt, ka mazajiem bija interesanti, kaut kas jauns un citādāks nekā ierastajās mācību nodarbībās.

Otra rīta daļa norisinājās kopā ar mūsu lielākajiem bērniem – “Zīļukiem” ( 5-6g) un “Sprīdīšiem” ( 4-5g), šajā nodarbībā dejas, rotaļas bija nedaudz savādākas. Bērni rotaļājās ar smaidu un darbošanās prieks neapsīka ne mirkli. Noteikti lielu paldies pelnījusi arī mūsu sporta skolotāja Lilita Ozola, kura mūsu bērniem savās sporta nodarbībās sporta aktivitātes radoši apvieno ar rotaļu elementiem. Visus noteikti aizkustināja un “nobūra” mūzikas instruments Vargāns. Paldies Dārtas kolektīvam par šo iespēju redzēt un līdzdarboties, dažādojot rotaļnodarbības ar vieslektoru meistarklasēm, kas bagātina gan bērnus, gan pedagogus.

 

Kristapa un Kārļa mamma Kristīne 

Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma