Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

20

“Dārtā” svin svētkus Latvijai

Latvija katra latvieša sirdī nozīmē ko mazliet atšķirīgu, taču savu – vietu, kur esam dzimuši , vietu, kur dzīvojuši un strādājuši mūsu vectēvi un vecmāmiņas.

Es savu Latviju avotu atspulgos redzu.

Es savu Latviju kā sveci pie simtgadu lādes dedzu.

Es savu Latviju izseno grāmatu teikās par varoņiem manu.

un skanu, skanu, skanu,

 kā vasaras zvani ziemā tā es skanu./D. Sadaka/

Tā ir pasaule, kurā pakāpeniski cilvēks veido savu mazo mikropasauli. Tāda maza mikropasaule Mērsraga bērniem ir bērnudārzs, kurā 16. novembrī visi – gan lieli, gan mazi svinēja Latvijas dzimšanas dienu. Pie bērniem ciemojās Pele, kas neko tā īsti nezināja par raibajiem auduma gabaliem lielajā simtgadu lādē, kurā gatavojās meistarot savu migu ziemai. Izrādās raibie auduma gabali ir  latviešu tautastērpa brunči. Bērni kopā ar Peli darināja tautastērpam piemērotu saktu, uzdāvināja Latvijai visdārgāko dāvanu – gabaliņu savas sirds. Kopā dziedāja himnu un noskaidroja, ka svētki nav svētki, ja ar mums kopā nav mūsu ģimene. Katram tika pa maisiņam no Latvijas spēka maizes, par kuras izcepšanu pateicības vārdus sakām Silvai Štreinertei. Kā nu bez kūkas un svecītēm? Par medus garšu un saldumu tajā parūpējās Skaidrīte Mežzīle.

       Darbiņš pie darbiņa, plecs pie pleca, stāsts pie stāsta – tā top svētki, arī PII “Dārta”, vēlot Latvijai daudz laimīgu un pārticīgu ģimeņu, kas savu zemi dara stipru.

 Dace Sadaka, “Kastanīšu” grupas audzinātāja

Twitter

 

Aptaujas

Kurus Mērsraga apskates objektus, apskates vietas Jūs ieteiktu noteikti apmeklēt Mērsraga viesiem?
     Rezultāti » 

Reklāma