Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

14

Dambrete pirmsskolā – ceļš prāta atvērtībai

Trešdien, 14. novembrī, PII “Dārta” Zīļuku grupā ( 5-6g. bērniem) notika kārtējā interaktīvā nodarbība dambretē, kuru, kā vienmēr, vadīja starptautiskais meistars šajā prāta spēlē Vitauts Budreika.

Vitauts, izmantojot atraktīvu, bērnus saistošu, pēctecīgu  un efektīvu, uz mācīšanos virzītu metodi, prata aizraut gan visklusāko, gan nemierīgāko audzēkni. Kad bērni bija apguvuši pirmos piecus svarīgākos šīs spēles noteikumus, varēja sākties pirmais turnīrs IESĀCĒJIEM. Ne visiem uzreiz padevās spēle un izdevās atcerēties visus likumus, bet pamazām solīti pa solim jaunie dambretisti tika ierauti jaunapgūtās spēles azartā.

Kāpēc vajadzētu spēlēt dambreti? Mācoties un spēlējot šo spēli, bērni vingrinās domāt, izvērtēt, analizēt, pieņemt lēmumus. Tas, savukārt, palīdzēs viņiem turpmāk vieglāk tikt galā ar dažādām ikdienas situācijām un notikumiem, kurus arī vajadzēs izprast, analizēt un pieņemt lēmumus, kā rīkoties un ko darīt. Prāta spēju attīstīšana veicina radošāku un vieglāku jauno prasmju un zinību apgūšanu dažādās mācību priekšmetu jomās, domājot un paredzot vairākus soļus uz priekšu.

Dambretes spēle ir efektīvs līdzeklis bērnu prāta spēju attīstībai. Tā varētu aizvietot “podziņu spaidīšanu” pie planšetēm un viedtālruņiem – mazinātu pārlieku lielo atkarību no tiem. Tas varētu notikt tikai tad, ja brīvajos brīžos ne tikai dārziņā, bet arī mājās atrastu kādu brīdi, lai ar savu atvasīti uzspēlētu šo brīnišķīgo spēli un pie reizes parunātos par “dzīvi”, jo viedierīces šādu komunikāciju neparedz.

Jācer, ka šīs dienas iedvesma bērniem nepaliks kā īslaicīgs notikums! Veicināsim bērna prāta spējas kopā! Paldies Vitautam Budreikam par iniciatīvu, nesavtīgu darbu un vērtīgu ieguldījumu bērnu izaugsmē!

Terēzija Zondaka

Mērsraga PII “Dārta” metodiķe