Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

6

Priekpilna darbošanās Dārtā 1. jūnijā

Ar daudzkrāsainām pasākuma aktivitātēm Dārtā tika pavadīta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Pasākuma tēma “Manas jūrmalciema aktivitātes...”

Dalībniekiem bija iespēja darboties septiņos aktivitāšu centros. Visus dalībniekus, kā allaž šajos svētkos, uzrunāja un uz darbošanos vedināja seni paziņas Tips un Tops. Pasākuma ievaddaļā pēc nelielu pārpratumu noskaidrošanas par pasākuma mērķi, par to, kādas darīšanas un citas -šanas ir paredzētas, visi klātesošie tika aicināti uz oficiālu un nopietnu –šanu – ābelītes stādīšanu, kura bija dāvinājums no Sprīdīšu izlaiduma grupas bērniem un viņu vecākiem. Lai ābelīte labāk augtu, tad tās stādīšana tika pavadīta ar dziedāšanu. Pēc tam sekoja Tipa un Topa viena no mīļākajām rotaļām ar aktīvu kustēšanos “Vēji pūš un jūra šņāc”, kuras laikā notika soļošana, viļņošanās, lēkšana, pietupšanās un jautrošanās. Pēc tādas lustīgas iešūpošanās visi varēja doties uz citām –šanām: zīmēšanām, makšķerēšanām, griešanām, mešanām, šaušanām, locīšanām, pūšanām, meistarošanām pavisam septiņās stacijās: “Krāsainās buras”, “Slapjā šaušana”, “Mana laimes zivtiņa”, “Jautrā makšķerēšana”, “Pūt vējiņi, dzen laiviņu”, “Izveicīgais metējs” un “Jautrās notis”. Kad bērni kopā ar vecākiem un vecvecākiem bija paguvuši apmeklēt visas stacijas un izpausties savā varēšanā, tika atvērts Saldējuma kiosks kā salda balva par paveikto. Galvenais mērķis – veicināt pozitīvas emocijas vecākiem un vecvecākiem darbojoties kopā ar bērnu – tika izpildīts, jo visi devās mājup ar smaidu sejā un prieku sirdī. Bet prieks ir viena no vispatīkamākajām un skaistākajām sajūtām cilvēku jūtu buķētē, un tas nav ne sverams un ne mērāms. Prieks mums dod iespēju skatīt pasauli gaišākās un  košakās krāsās. Lai vēl daudz, daudz  priekpilnu brīžu un notikumu  Jūs sagaida šajā vasarā!

 

Terēzija Zondaka

PII “Dārta” metodiķe

Twitter

 

Aptaujas

Kurus Mērsraga apskates objektus, apskates vietas Jūs ieteiktu noteikti apmeklēt Mērsraga viesiem?
     Rezultāti » 

Reklāma