Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

30

„Kastanīšu” ceļojums cauri ziemai uz jaunu vasaru

Ceriņu ziedēšanas laiks pasaules kārtību ir salocījis kā saules staru un izklājis to uz delnas. Ir vēl viens gads ierakstījies gadu rakstā, ar savu rokrakstu un īpašajiem soļu nospiedumiem.

Priecājamies par jauko sadarbību ar mūsu grupas bērnu vecākiem, jo tikai sarunājoties, izprotot, panākot soli viens otram pretī varam nonākt pie kopīga mērķa.  Mums – Dacei, Līgai un Evai visjaukākā šajā gadā likās pleca sajūta – tā ir sajūta, ka mēs , vecāki un bērni ejam uz kopēju mērķi – kopā būvējam savu ikdienu, kopā svinam svētkus, kopā priecājamies un cits citu atbalstam.

„Mazo “Kastanīšu” “mammas”: Dace, Līga un Eva ir katra ļoti atšķirīga un universāla gan savā pieejā attiecībā uz mazo cilvēciņu audzināšanu, gan arī savā raksturā, pieredzē, gan izpratnē par dzīvi, kas vistiešākajā veidā jau vispār veido cilvēku katrā no viņām. Un to cilvēku, kas katrā no viņām, katru dienu redz mūsu bērni. Bet visas trīs kopā viņas ir ideāla komanda, kas kopīgi prot gan bēdas, gan mazo cilvēku pārdzīvojumus un darba raizes dalīt, gan arī kopīgi prot priecāties. „Kastanīšu” grupā gan vecāku sapulcēs, gan kopīgās pasēdēšanās vienmēr grupas “mammas”  bija sagatavojušas bērnu vecākiem kādu pārsteigumu: bērnu zīmējumi, kartītes, vēstules vecākiem, īpašas dāvaniņas, našķi. Tik sirsnīgi un mīļi! Un svarīgākais – tas nāk no sirds.” (Adrijas un Andretas mamma Inga)

"Gads “ Kastanīšos” mūsu ģimenei paskrējis ar daudz jaukām un mīļām sajūtām. Mēs, Gustava vecāki, vēlamies teikt mīlestības pilnu PALDIES audzinātājām un palīgiem par sirsnību, iedrošinājumu, rūpēm un radošumu, ar ko bija piepildīts mūsu dēla gads “Kastanīšos”! Paldies par ievadīšanu burtu un ciparu pasaulē, par varavīksnes izzināšanu, par noteikumu apguvi, un tā es varētu turpināt vēl daudz! Paldies, par skaisti kopā pavadīto gadu, mēs esam ļoti gandarīti!" /Gustava mamma Anita/

„Roberta mammai šis gads „Kastanīšu” grupā ļoti patika. Patika kopā būšanas pasākumi un darbošanās. Prieks par Robertu, jo palicis patstāvīgs. Ļoti patīk, ka vecāku sarakstē tiek sūtītas bildes, kas atspoguļo bērnu darbošanos ikdienā.”/Roberta mamma  /

„Šis gads bija jauks. Visvairāk atmiņā palicis Ziemassvētku pasākums, egles rotāšana bērniem kopā ar vecākiem, pavasara izbrauciens un Ģimenes dienas svinēšana pie jūras Bērzciemā.” /Marsela mamma Līga/

„Nebijām ar jums kopā no paša gada sākuma, bet ar jums un pie jums jutāmies kā savās mājās, kā mazā lidojumā, kas sākas ar rudens krāsainajām lapām un beidzas ap ceriņu ziedēšanas laiku.” /Kārļa mamma, Kristīne/

Ceriņu ziedēšanas laiks drīz paliks maijā ierakstīts, tāpat simtiem labās un krāsainās lietas, kas kļuvušas par dzīvu stāstu un ierakstītas šī gada notikumu kamolā. Lai mums un jums krāsaina vasara, kas piepildīta miljons laimes sekundēm, jo tikai laimīgs cilvēks spēj ap sevi veidot laimīgu pasauli.  

 

Dace, Līga, Eva – grupa „Kastanītis”, 

PII „Dārta”