Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

19

Seminārs PII “Dārta” – Būt atvērtiem jaunajam...

Būt atvērtiem jaunajam... Tāds varētu būt sauklis pedagogu Labās prakses semināram, kas notika 18. aprīlī PII “Dārta”.

Seminārā aktīvi iesaistījās arī Mērsraga vidusskolas sākumskolas skolotājas. Pasākuma ievaddaļā dalījos pieredzē par izmaiņām pirmsskolas izglītības satura apguvē un pirmsskolas izglītības lomu šajā procesā, akcentējot būtisko – caurviju prasmju apguvi, kas ir pamats tādai ieraduma  veidošanai  kā prasmei mācīties. Ja bērniem jau no mazotnes tiek veicināta iespēja vairāk pašiem patstāvīgi, produktīvi, jēgpilni un praktiski darbojoties izzināt un atklāt pasauli, tas attīsta un veido mācīšanās prasmes visai turpmākajai dzīvei – arī skolas gaitas uzsākot, kur šis ieradums  jau tālāk tiks darbināts saturiskos kontekstos.

Semināra turpinājumā ar savu pieredzi dalījās mūzikas skolotāja Inese Ozollapa. Savā prezentācijā viņa  balstījās metodoloģiskā pieejā, kā veicināt bērnu radošumu mūzikas nodarbībās, kādas metodes, paņēmieni, darba organizācijas formas ir visefektīvākās, to visu pamatojot ar teorētiskām atziņām un praktiskiem piemēriem video formātā. Visi klātesošie varēja uz mirkli kļūt par bērniem un  iesaistīties vienā atraktīvā rotaļā, kurā ikviens varēja iejusties mūzikas ritmos un radoši izpausties.

Savukārt Kastanīšu grupas audzinātājas Daces Sadakas prezentācijas tēma bija “Mazas lietas, kas mūsu pasauli padara labāku”, kurā tika akcentētas trīs pozīcijas: saskarsme, kopīgi mērķi un īpašās svētku dienas. Ar vairāku praktisku, ikdienā pielietotu piemēru palīdzību skolotāja parādīja, ka tikai pozitīvas saskarsmes rezultātā bērns spēj atvērties un iekļauties kopīgu mērķu sasniegšanā un tad katra diena mazajam audzēknim ir kā mazi svētki.  Arī šīs prezentācijas laikā mums bija iespēja izbaudīt  nelielās aktivitātes “Es esmu laimīgs!”  lielo, pozitīvo  ietekmi uz savu pašsajūtu.  Galvenā atziņa – pozitīva saskarsme atraisa vēlmi būt darbībā, iesaistīties, iztekties, līdzdarboties.   

Paldies, un liels prieks brašajām skolotājām, kuras noticēja  sev, savai varēšanai un dalījās pieredzē ar kolēģiem! Lai profesionālā izaugsme jums sniedz gandarījumu un dod motivāciju turpmākai radošai darbībai!

Protams neiztika arī bez diskusijām par pārmaiņām izglītības sistēmā: par skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma, par finansējumu pārmaiņu īstenošanai, par mūzikas un sporta nodarbību iekļaušanas iespējām jaunajā modelī un vēl citiem saistošiem jautājumiem, kas raisījās aktīvi iesaistoties sākumskolas pedagogiem.

Secinājums. Domājot par jauno – mums vēl daudz jāmācās. Kā rādīt tādu vidi, kur audzēkņi kļūst par svarīgiem mācību procesa noteicējiem? Kā padziļināt izpratni par jauniem jēdzieniem? Kā veicināt spēju radoši domāt un risināt problēmas un vēl citi, kuru risināšanā vēlamies gūt lielāku atbalstu arī no valsts puses.

PII “Dārta”  ir gatava izaicinājumam – inovāciju “iedzīvināšanā”, zinot, ka tas nebūs vienkāršs uzdevums. Tas ir izaicinājums, kas mudina izkopt katra skolotāja talantus, bet šāda veida semināri dod iespēju dalīties ar savu profesionālo pieredzi, idejām, inovācijām, pārdomām. Dod iespēju diskutēt un pieņemt atbilstošus lēmumus. Mēs arī vēlamies kļūt par veiksmes atslēgu 21. gadsimta globālo pārmaiņu ietvarā! Lai pietiek spēka un iedvesmas to visu paveikt!

 Terēzija Zondaka

PII “Dārta” metodiķe

Twitter

 

Aptaujas

Kādus Mērsraga suvenīrus Jūs vislabprātāk iegādātos Informācijas centrā? Kas interesē, patīk?
     Rezultāti » 

Reklāma