Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

20

Godājam un slavinām mūsu sportisko Lilitu

Dievs man deva, Dievs man deva, Dievs rokā neiedeva, Dievs rokā neiedeva, Iekām pate nopelnīju.

Drīz es gāju, drīz darīju,
Drīz es otru aicināju;
Drīzajām, veiklajām
Nākt ar mani ietaļām. /Latviešu tautas dziesmas/

16.martā Talsos notika pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konference  “Kompetenču pieeja mācību satura apguvē”, kurā tika pārspriesti jautājumi, kā pieņemam jaunās pārmaiņas, kādi jaunievedumi apgūstami, pieredzē dalījās pilotprojektā iesaistītā Talsu “Sprīdīšu” pedagogu  komanda.

Konferences ievada daļā sumināja un godināja pedagogus un vadītājas, kas nostrādājušas pedagoģiskajā procesā 30;35;40;45 gadus. Arī no Mērsraga “Dārtas”  lielo Paldies un Pateicības rakstu izpelnījās mūsu sporta skolotāja Lilita Ozola par nostrādātiem apaļiem 35.gadiem izglītībā. Lilita vienmēr darba tikumu turējusi augstā godā un viņai tā ir bijusi kā cildena vērtība un bagātība. Lilita zina patieso dzīves gudrību – viss labais nāk strādājot, jo neko nedarot, dzīvē vēlamo un nepieciešamo sasniegt nebūs iespējams. Mūsu kolēģes Lilitas darba tikums ir laimes avots un dzīves dvēsele. Viņā dzīvo strādājot, un, kas darbu godā, par to darbs arī gādā, jo tā ir Lilitas otrā veselība. “Dārtas” kolektīvs priecājas par Lilitas saņemto atzinību un pauž lielu gandarījumu, ka Lilitas devums ir devis rezultātus, ko saņem un atdod atpakaļ mazie dārtenieki. Paldies un Urrā! Ziedu salūts, lai stiprina Lilitas turpmāko darba ceļu!

Lielā Pateicībā PII “Dārta”

vadītāja Laila Štāle

 

Twitter

 

Aptaujas

Kurus Mērsraga apskates objektus, apskates vietas Jūs ieteiktu noteikti apmeklēt Mērsraga viesiem?
     Rezultāti » 

Reklāma