Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

23

PII “Dārta” ceļā uz kompetencēs balstītu izglītību

21. februārī PII “Dārta” notika seminārs “Ceļā uz kompetencēs balstītu mācību procesu” ar mērķi izprast jaunās tendences izglītībā.

Pēc praktiskā darbībā iegūtajiem secinājumiem, pedagogi sanāca kopā, lai dalītos ar labās prakses piemēriem, jauniegūtām atklāsmēm un idejām. 

Šajā reizē pieredzē dalījās trīs pedagogi. Mūzikas skolotāja Inese Ozollapa pastāstīja par iespaidiem un gūtajām atziņām pirmskolas mūzikas pedagogu ideju tirdziņā un demonstrēja savu labās prakses video, kā izglītojamie mācās atpazīt dažādus mūzikas kontrastus. Tad visi pedagogi tika iekļauti kādas dziesmas par zirneklīti apspēlēšanā, kur izglītojamiem ir jāprot gan velt, gan tīt, gan zīmēt un prezentēt savu zīmējumu, gan gaidīt savu kārtu un vēl no sirds izdziedāties. Noslēgumā mūzikas skolotāja Inese uzsvēra, cik nozīmīga ir bērnu emocionālā atsaucība, prasme orientēties emocionālās izjūtās un prasme noteikt to raksturu. Šī uzdevuma veikšanai viņa veiksmīgi izmanto rotaļu par sniegavīriem un dažādu emociju sejiņas. Emocijas un mūzika ir cieši saistītas, tās palīdz viena otrai un palīdz arī bērniem atvērties un runāt par tām.

Kastanīšu grupas audzinātāja Dace Sadaka bija sagatavojusi prezentāciju PowerPoint “Mazais ceļojums “Kastanīšu” pasaulē” ar devīzi : “Vislielākā prasme ir baudīt to, ko dari.” Prezentācijā ar konkrētiem piemēriem tika parādīts, kādas caurvijas katrā konkrētā epizodē saskatāmas un kā tās sasaucās ar kompetencēs balstīta mācība satura apguvi. Pedagogs ikdienā ļoti piedomā pie tā, kā labāk motivēt bērnus darboties, kā ieinteresēt veikt tādus pienākumus, kas nepavisam nav tik vilinoši. Visa un visu darbu pamatā ir pozitīvas emocijas.

“Sprīdīšu” grupas audzinātāja Vaira Vārpiņa uzsvēra - vairāk vajag uzticēties bērnu varēšanai, nedarīt viņu vietā to, ko viņi var un spēj izdarīt. Labās prakses piemērā tika akcentētas vērtības, kuras veido nozīmīgu lietpratības daļu, un tas ir pamats ieradumiem, kas mērķtiecīgi attīstīti, nostiprināsies par tikumiem un sev pieņemtām vērtībām. Vērtību sistēmas veidošanās un tikumu izkopšana ir process, kas turpinās visu mūžu, bet pirmskola ir sākotnējais izglītības posms, kurā skolotāja vadībā un sadarbībā ar ģimeni notiek personības daudzpusīga veidošanās. Noslēgumā visi tika iesaistīti vienā radošā aktivitātē, kur labi varēja saskatīt trīs caurvijas: pašvadību, sadarbību un radošu domāšanu.

Daloties pieredzē un diskutējot, radās lielāka izpratne par to, kādā veidā un kā veiksmīgāk īstenot jaunās nostādnes izglītībā. Paldies pedagogiem par darbu un idejām!

Organizēt pedagoģisko procesu tā, lai izglītojamie spētu iegūt ne tikai zināšanas, bet prastu tās mērķtiecīgi izmantot, tā, lai indivīds būtu gatavs darboties mūsdienu mainīgajā pasaulē un risināt problēmas reālās dzīves situācijās – tāds ir mūsu mērķis, uz kuru tiecamies.

Secinājums – idejas labas, bet vēl daudz darāmā, lai pilnībā izprastu lielo pārmaiņu būtību. Tiksimies atkal 14. martā! Lai vairojas idejas un neapsīkst radošais gars!

Terēzija Zondaka

PII “Dārta” metodiķe

Twitter

 

Aptaujas

Kurus Mērsraga apskates objektus, apskates vietas Jūs ieteiktu noteikti apmeklēt Mērsraga viesiem?
     Rezultāti » 

Reklāma