Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

8

Lielā pārsteiguma Dāvana “Dārtas” 45.gadu jubilejā

Ar dzirksteļojošām Dzimšanas dienas svecēm, dziesmām un dejām 3.novembra pēcpusdienā Tautas namā notika sirsnīgi mīļas svinības –“ Dārtai 45”.

Dejo bērnu dienas

manā Dārtiņā

Tā kā bites ziedā

jūras maliņā...

Šajā vakarā no Lielās Dāvanu pārsteiguma kastes visa lielā un mazā Dārtas saime bija sarūpējusi skanīgus un dejojošus priekšnesumus – mazie “Pīlādzīši” kopā ar vecākiem ar skaļām mašīnu taures skaņām iebrauca Dzimšanas dienas svinībās un cepa gardu cienastu; “Kastaņu” grupas bērni ar audzinātājām veldzēja viesus ar rudens lietus dziesmu; ”Zīļuku” grupa sprigani cilāja kājas dejā, bet lielie “Sprīdīši” ar brāzmainu vēja dziesmu sagrieza visus lielā virpulī. Bērnudārza ansamblis muzikālās audzinātājas Ineses pavadībā iekrāsoja vēl krāšņāku jubilejas Lielo Dāvanu. Svinības bija gaisīgas un emocionāli skaistas. Dzimšanas diena nav iedomājama bez ziediem un apsveikumiem- tos dāvināja mūsu draugi. Mīļi. Liels Paldies par sirds siltiem vēlējumiem – Mērsraga novada domei, Mērsraga vidusskolai, Mērsraga mūzikas un mākslas skolai, Upesgrīvas Internātpamatskolas “Atbalsta centra” darbiniecēm, deju kopai “Silva”, sociāla dienesta un bāriņtiesas vadītājām, ansamblim “Cantabile”, amatierteātrim “Etīdei” un ziedu veikalam “Š.Tims”. Dzimšanas dienas ballīti kuplināja viesmākslinieces bitīte Dore un lapsiņa Ilzīte ar atraktīvām rotaļām un spēlēm. Jubilejas kulminācija bija dzirkstošs salūts un gardas kūciņas. Daudz baltu dieniņu un daudz laimes turpmākajos Dzimšanas dienas svētkos!   

 

“ No rītiem mostoties, iesējiet prieka sēklu-
Smaidu, mīļu vārdu un gaišu domu.
Dienas gaitā tā  augs un zaļos,
Dvēseli ar labestības augļiem baros
Pat tajās dienās, ko mākoņi segs,
Viena maza saulīte staros un degs.”

 

 

Jubilejas prieka dzirkstī dalījās

PII “Dārta ” vadītāja Laila Štāle

Twitter

 

Aptaujas

Kādus Mērsraga suvenīrus Jūs vislabprātāk iegādātos Informācijas centrā? Kas interesē, patīk?
     Rezultāti » 

Reklāma