Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

16

Ar gaismu sirdī no Jelgavas...

Piektdien, 13.oktobrī, PII “Dārta” kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jelgavas PII “Gaismiņa”, lai klātienē iepazītos, kā strādā kolēģi citā novadā un dalītos savā pieredzē.

Izglītības iestādē darbojās 5 grupas, kas īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu un kuru apmeklē 113 izglītojamie.  

            “Mēs dāvājam sirds gaismu, mīlestības siltumu, prieku, krāsainas emocijas, radošu garu, zināšanas un prasmes, esam atvērti jaunām idejām, izaugsmei, kvalitatīva izglītības procesa pilnveidei, rūpējamies par bērnu veselību, fizisko un garīgo labklājību...”- tā par savu iestādi stāsta vadītāja Agrita Loca.

            Pēc iestādes teritorijas un telpu izstaigāšanas un izzināšanas, tikām aicināti pie kafijas galda, lai prezentācijā vairāk un uzskatāmāk ielūkotos “Gaismiņas” daudzpusīgajā darbībā.          

            PII “Gaismiņa” moto „ No sirds uz sirdi”... notiek ciešā sadarbībā- vecāki, izglītojamie, skolotāji un sabiedrība. Ir izveidojusies laba sadarbība ar pilsētas muzejiem, bibliotēkām, vecāku darba vietām, skolām, sporta halli. Tiek piedāvātas interešu izglītības pulciņu nodarbības- angļu valodā, tautas dejās, ritmikā ar sporta deju ievirzi un mākslas pulciņš. Ar 5-6 gadīgajiem bērniem strādā logopēds, par bērnu veselību rūpējas medicīnas māsa.

            PII “Gaismiņa” vīzija – ģimenes un pirmsskolas savstarpējā mijiedarbība-radošas, drošas, veiksmīgas personības veidošanās procesa pamats. Misija – mācīt un audzināt īstenus savas valsts pilsoņus, uzsverot vispārcilvēciskās vērtības, bagātinot bērna dvēseli un veicinot fizisko attīstību.

            Paldies PII “Gaismiņa” kolektīvam par laipno un sirsnīgo uzņemšanu. Lai īstenojas vispārdrošākās idejas!

            Pēc tam devāmies uz Karameļu darbnīcu, lai iepazītos un piedalītos garšīgo našķu gatavošanas procesā. Pēc saldumu nobaudīšanas ceļojums turpinājās Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī, kur gides Edītes vadībā vērojām pilsētas panorāmu no 9.stāva un piedalījāmies aizraujošā, interaktīvā Jelgavas vēstures ekspozīcijas izpētē.

            LIELS, LIELS paldies vecākiem par šo jauko dāvanu Skolotāju dienā! Paldies Dacei Sergetai no SIA “IMS” un Ingai Dzērvei no info centra par sarūpētajām dāvanām kolēģiem Jelgavā. Paldies arī Mērsraga Domei un mūsu šoferītim Kristapam par dāvāto iespēju paskatīties uz pasauli ar krāšņā rudens acīm un baudīt dabas dāvātos šedevrus! PALDIES!

Terēzija Zondaka

PII “Dārta” metodiķe

Twitter

 

Aptaujas

Kādus Mērsraga suvenīrus Jūs vislabprātāk iegādātos Informācijas centrā? Kas interesē, patīk?
     Rezultāti » 

Reklāma