Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

1

Jaunā darba cēliena aktualitātes

Otrdien, 29. augustā, PII “Dārta” notika seminārs par tēmu “Bērnu attīstības ziņojums – ziņojuma izstrādes metodes pirmsskolas izglītības iestādē”, uz kuru pulcējās pedagogi arī no Rojas un Rojupes pirmsskolas izglītības iestādēm.

Šo Profesionālās pilnveides programmu izvēlējāmies balstoties uz atsauksmēm par tās lietderību uzsākot jauno mācību gadu, kā arī ņemot vērā izmaiņas prasībās Pirmsskolas izglītības iestādēm. Semināra laikā pedagogi guva izpratni par bērnu attīstības ziņojuma nozīmi PII darbā. Iegūtās idejas par bērna attīstības ziņojuma izstrādāšanas metodēm, to veikšanu un pielietošanu ikdienā, ievērojami atvieglos prasību izpildi 2018. gadā par PII pašnovērtējuma veikšanu, kurā jāizvērtē arī pedagogu darbs, kompetences, kā arī izglītības mērķa un vīzijas sasniegšana. Jaunās atziņas un izstrādnes pedagogiem par ziņojuma pielietojamības nepieciešamību ievērojami atvieglos komunikāciju ar vecākiem.

Kursa vadītājas Mag. Psych. Gunitas Kleinbergas vadībā guvām vērtīgas un noderīgas zināšanas un vienotu izpratni par šiem jautājumiem. Seminārā teorija caurvijās ar praktiskiem uzdevumiem un pieredzi, kuras laikā ikviens varēja nokļūt gan vecāka, gan pedagoga, gan novērotāja lomā. Praktiskie uzdevumi lika aizdomāties par daudzām sīkām, bet nozīmīgām detaļām, kuras ļoti būtiskas risinot sensitīvas dabas problēmas. Vienota izpratne – nozīmē vienotu skatījumu uz pārmaiņām izglītības sistēmā.

Paldies par jaukajām idejām, kuras palīdzēs pilnveidot pedagoģiskā procesa norisi citā kvalitātē.

Lai iegūtās atziņas iedvesmo un iekur radošuma dzirksti! Lai veiksmīgs un izdevies Jaunais mācību gads mums visiem!

Terēzija Zondaka

Mērsraga PII “Dārta” metodiķe

Twitter

 

Aptaujas

Vai Jums patīk jaunās mājas lapas dizains un funkcionalitāte?
     Rezultāti » 

Reklāma