Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

26

Saskatīsim! Palīdzēsim! Izrunāsim!...

PII “Dārta” 25. janvārīsadarbībā ar Upesgrīvas internātpamatskolas Atbalsta centra vadītāju Mariku Rožkalni un sociālo pedagogu Ligitu Mežaku notika seminārs pedagogiem un viņu palīgiem par izglītojamo uzvedības korekcijas iespējām un līdzekļiem pirmsskolā.

Semināru ievadīja Marikas Rožkalnes sagatavotā prezentācija “SASKATĪSIM! PALĪDZĒSIM! IZRUNĀSIM!...” Prezentācija aptvēra plašāku problēmu loku nekā sākotnēji bija paredzēts. Daudz tika runāts par tiem izglītojamajiem, kuriem nepieciešams īpašs atbalsts, individuāla pieeja un programma. Kā to labāk veikt? Ko darīt? Kāda pieredze ir viņu iestādē? Sarunās atklājās - ļoti liels darbs pedagogiem jāveic darbā ar vecākiem, kā ģimenes padarīt par sabiedrotajiem. To var veikt, iesaistot vecākus darba plānošanā, realizēšanā un novērtēšanā. Ja nepieciešams jāiesaista uzticamības persona, konsultācijas pie psihologa, jāmeklē atbalsts sociālajā dienestā. Tikai kopīgiem spēkiem un ar lielu neatlaidību var panākt vēlamo rezultātu.

Sociālais pedagogs Ligita Mežaka iepazīstināja ar sava darba specifiku un viņas lomu izglītojamo korekcijas darbā. Viena no jomām ir profilaktisko pasākumu izstrādāšana, lai novērstu un ierobežotu dažādu problēmu cēloņus. Problēmu gadījumos tiek meklēti iemesli, izvērtēti tie un meklēts risinājums. Tas bieži vien ir ilgstošs un visai sarežģīts process, kurš veicams kopā ar vecākiem.

Ik pa brīdim uzvirmoja pa kādam “sasāpējošam” jautājumam, kam sekoja diskusija. Atbildes raksturoja problēmu nopietnību un arī iespēju daudzveidību. Iegūto pieredzi un zināšanas varēsim iestrādāt mūsu ikdienas darbā un izmantot korekcijas ietvaros.

Tā bija lieliska tikšanās un starts jaunam atspērienam un ierosmei mūsu dinamiskajā dažādu sarežģītu ikdienas problēmu virpulī, kad ik mirkli ir svarīga kritiskās domāšanas prasmju nepieciešamība. Sarunas lika aizdomāties, kā ikdienā dažkārt mēs paši komunicējam ar apkārtējo pasauli, cik smalkjūtīgi, tālredzīgi un iejūtīgi esam atsevišķās īpaši sensitīvās lietās..

Paldies par vērtīgo tikšanos un uz sadarbību citā reizē!

                                                                         PII “Dārta” metodiķe Terēzija Zondaka