Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

20

Dambretes “BUMBS” Dārtā

Nu jau otro gadu pēc kārtas PII “Dārta” viesojās “Dambretes attīstības biedrības” valdes priekšsēdētājs Vitauts Budreika. Mērķauditorija bija vecāko grupu bērni. Piecgadīgo grupā tā bija pirmā tikšanās un izrādījās, ka lielākajai daļai bērnu šī spēle bija sveša, bet interese par to bija liela. Dambretes skolotājs ar savām izstrādātajām metodēm un savdabīgajiem, aizraujošajiem un interesantajiem paņēmieniem spēja tā “aizraut” audzēkņus, ka atlikusī dienas daļa pagāja dambretes zīmē, kad viens otru mācīja, kā pareizāk būtu jāspēlē.

Sagatavošanas grupā bērni Vitautu sagaidīja kā senu draugu un dažs labs pat nodemonstrēja savas prasmes šajā spēlē. Tomēr atkārtošana nāca par labu, jo šis tas bija nedaudz piemirsies un arī kaut kas jauns nāca klāt. Cik aizraujoša un interesanta ir šī spēle – varēja redzēt bērnu izteiksmīgajās sejās. Vitauts Budreika ierosināja, ka trīs bērni no šīs grupiņas varētu doties uz Rīgu - dambretes čempionātu, ko mēs arī labprāt darīsim.
 Ir patīkami Dārtā redzēt tik fantastisku šīs galda spēles fanātu Vitautu Budreiku, kas ar tādu degsmi spēj aizraut ne vienu vien arī kūtrāku audzēkni. Viņš atkārtoti uzsvēra šīs spēles lomu bērnu vispārējā intelekta attīstībā. Dambretes spēle trenē daudzas noderīgas īpašības: telpisko domāšanu, loģisko analīzi, atmiņu, uzmanību, uztveri, koncentrēšanās spējas, pašdisciplīnu, abstrakto domāšanu, radošo fantāziju, atjautību, gribu, neatlaidību un uzņēmību. Apgūtās dambretes prasmes sniedz iemaņas, kas turpmāk ļaus vieglāk apgūt zinības skolā, trenē spēju domāt vairākus soļus uz priekšu, attīsta spēju domāt tēlos, bet tas palīdz saskatīt kopainu.
Paldies par iniciatīvu un patīkamo atkal tikšanos pie mums Dārtā! Veiksmi, vadot Dambretes attīstības biedrību, veicinot jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu bērniem!

                                                                                        metodiķe Terēzija Zondaka

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma