Izglītības ziņas

11

Piecas novada izglītības iestādes ieguvušas ekoskolas statusu

20. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu pasniegšana. Šogad 104 izglītības iestādes saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, tostarp divām izglītības iestādēm tika piešķirts Ekoskolu vēstnieka statuss, bet vēl 44 skolas ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu. Zaļā karoga balvu saņēma arī Talsu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Zvaniņš” un „Pīlādzītis”, Dundagas PII „Kurzemīte”, Kolkas pamatskola un Mērsraga vidusskola.

Mūsdienās aizvien vairāk saskaramies ar globāla mēroga vides problēmām – klimata pārmaiņas, strauja bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, dabas resursu pārtēriņš, lietus mežu izciršana, vides piesārņojums. Viens no pamata risinājumiem ir izglītība, kas veido sabiedrību, kas izprot vides aizsardzības nepieciešamību, novērtē dabas vērtības un spēj atrast ilgtspējīgus svarīgus risinājumus.

Ekoskolu programma ir viena no populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē, kas šajā mācību gadā Latvijā svinēs 20 gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 182 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet pasaulē programmā ir iesaistītas 56 000 izglītības iestādes 70 valstīs.

Ekoskolu programmas simbols ir Zaļais karogs. Tas tiek piešķirts skolām, kas parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā skolā un tās apkārtnē.

Lai saņemtu Ekoskolu apbalvojumus, skolām visa mācību gada garumā ir jāīsteno vides izglītības programma un jāiesaistās apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī jācenšas videi draudzīgās praksēs iesaistīt apkārtējo sabiedrību.

Skolas, kas pretendē uz Zaļo karogu, veic vides novērtējumu vismaz 11 jomās jeb tēmās - atkritumi, enerģija, ūdens, transports, skolas vide un apkārtne, vide un veselīgs dzīvesveids, pārtika, bioloģiskā daudzveidība, klimata pārmaiņas, mācību saturs un līdzdalība.

PII „Pīlādzītis” viens no mērķiem ir veicināt, lai pēc iespējas vairāk iestādes pārstāvju dotos uz bērnudārzu kājām vai ar velosipēdu. Mērķis tika sasaistīts ar mācību procesu: izpētīti piesārņojuma cēloņi un sekas; gatavoti atstarotāji, lai iešana ar kājām būtu droša; diskutēts par izplūdes gāzu sastāvu un ietekmi uz veselību, izvērtējot un grafikos attēlojot izmaiņas, ko var panākt, neizmantojot ikdienas gaitās automašīnu. Līdztekus ikgadējā Ekoskolas akcijā „Silto džemperu diena” Talsu PII „Pīlādzītis” izaicina ikvienu talsenieku simboliskā veidā atbalstīt iniciatīvu taupīt elektrības resursus.

 

PII „Zvaniņš”  gada garumā integrēja Ekoskolu programmas tēmas pirmsskolas mācību saturā, veicinot audzēkņu izpratni par vidi un veidojot attieksmi un vērtības par Zaļo domāšanu. Tā, piemēram, tika organizētas veselīga uztura meistarklases, Eko talkas, dienas bez auto, vides dienas, āra izglītības dienas, tematiskas projektu nedēļas un dažādas rīcības dienas, kas ir tikai daļa no 2020./2021. mācību gadā  organizētajām aktivitātēm.

Dundagas PII „Kurzemīte” pagājušo mācību gadu pavadīja čakli strādājot par tēmu „Mežs”. Iestādes vides un apkārtnes uzlabošanai tika ierīkota komposta kaudze, atjaunotas un uzstādītas putnu barotavas, kā arī izveidota „Kukaiņu viesnīca”, kas nodrošina kukaiņiem patvērumu un ļauj tos iepazīt tuvplānā. Rūpējoties par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, dundadznieki piedalījās arī akcijā „Iesēj savu m²”, iestādot Laimes kokus. Tāpat mācību jomu saturs tika regulāri īstenots dabā, savukārt pavasarī veidotas „Zaļās palodzes”, kas tika kopīgi aprūpētas, bet jau vēlāk veselīgie augi izlietoti pārtikā. Līdztekus visi iestādes apmeklētāji tika izaicināti mēneša garā akcijā „Pēdas sniegā”, kad tika nostaigāti 3283,98 kilometri.

Kolkas pamatskolai šis jau ir 15. pēc kārtas iegūtais Zaļais karogs, īstenojot Ekoskolu programmu par gada tēmu „Atkritumi”. Kopīgās aktivitātes bijušas dažādas – sākot no skolas apkārtnes sakopšanas un atkritumu vākšanas jūras krastā līdz auduma iepirkumu maisiņu gatavošanai no skapī esošajiem, bet vairs neizmantotajiem apģērbiem un citiem tekstila izstrādājumiem. Arīdzan gatavoti eksponāti Lieldienu brīvdabas izstādei no pārstrādājamiem materiāliem, organizēta tērpu skate „Radi rotājot”, filmēts video „Atmasko sava T-krekla sastāvu”, kā arī dalība SIA „AAS Piejūra” makulatūras vākšanas konkursā, iegūstot 2. vietu pamatskolu grupā.

Savukārt Mērsraga vidusskola jau 8. gadu ir ieguvusi augsto vides kvalitātes zīmi – Zaļo karogu, integrējot vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pašā laikā efektivitāti ātri apliecinošas vides pārvaldes sistēmas skolā.

Šogad Ekoskolu veikumu vērtēja Ekoskolu programmas nacionālā žūrija 14 dalībnieku sastāvā. Tajā darbojas jomas eksperti no 11 dažādām valsts institūcijām un sabiedriskajām vides aizsardzības un izglītības organizācijām.

Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

Apsveicam un pateicamies par ieguldīto darbu!

 

Renāte Freiberga
 

 

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma