Izglītības ziņas

29

Pats savas karjeras režisors

Mērsraga vidusskolā projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Nr. 8.3.5.0/16/I/001" ietvaros 2018.gada 25.janvārī Mērsraga vidusskolas 8.-12.klases jaunieši piedalījās Jolantas Priedes vadītajās nodarbībās.

Jaunieši uzzināja, kā veiksmīgi veidot karjeru, noskaidroja, cik svarīga ir veiksme, un kādi ir tās veidošanās faktori. Jaunieši veica arī praktisko uzdevumu "Karjera kā airu laiva vai reaktīvā lidmašīna". 

Twitter

 

Aptaujas

Kādus Mērsraga suvenīrus Jūs vislabprātāk iegādātos Informācijas centrā? Kas interesē, patīk?
     Rezultāti » 

Reklāma