Mērsraga VPVKAC (Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs)

Mērsraga VPVKAC

Adrese: Zvejnieku iela 2, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV - 3284
Tālrunis: 63237704
e-pasts: mersrags@pakalpojumucentri.lv

DARBA LAIKS
Pirmdiena: 8:00 - 12:00 pusdienu pārtraukums 13:00 - 17:00
Otrdiena: 8:00 - 12:00 pusdienu pārtraukums 13:00 - 18:00
Trešdiena: 8:00 - 12:00 pusdienu pārtraukums 13:00 - 17:00
Ceturtdiena: 8:00 - 12:00 pusdienu pārtraukums 13:00 - 18:00
Piektdiena: 8:00 - 14:00

Pieprasītākie valsts iestāžu pakalpojumi, ko var saņemt:

  • VID pakalpojumi: gada ienākuma deklarācijas iesniegšana par iepriekšējiem trīs gadiem, algas nodokļu grāmatiņas iesniegšana (klātienē, elektroniski VID EDS sistēmā).
  • VSAA pakalpojumi: apbedīšanas pabalsts (arī vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam utml.), bezdarbnieka pabalsts, bērna kopšanas (arī piedzimšanas, ģimenes valsts pabalsts, vecāku pabalsts, paternitātes un maternitātes pabalsts), pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, slimības pabalsts u.c.
  • PLMP pakalpojumi: Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana, mani dati iedzīvotāju reģistrā, manā īpašumā deklarētās personas.
  • LDC pakalpojumi: mājas (istabu) dzīvnieku reģistrācija.
  • Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē.

Ierodoties pakalpojumu centrā, līdzi ņem personu apliecinošu dokumentu! Lai saņemtu e-pakalpojumu, Tev būs nepieciešams kāds no autentificēšanās līdzekļiem (internetbankas kodu karte, eID karte vai elektroniskā paraksta viedkarte).

Klientu apkalpošanas centrā var saņemt arī vispārīgo informāciju par augstākminēto valsts iestāžu pakalpojumiem un darba laikiem.

Iespējams saņemt arī informāciju par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību sniegtajiem pakalpojumiem, to darba laikiem un pieteikšanās kārtību. 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma