Domes komisijas

Komisijas
Apstiprinātas Mērsraga novada Domes 19.06.2017 sēdē

Zvejniecības un licencēšanas komisija

1)Gvido Erķis

2)Roberts Šiliņš

3)Andrejs Pumpurs

4)Viktors Līcis

 5)Raitis Neilands

Ārkārtas situāciju komisija:

1)Roberts Šiliņš

2)Andris Leitas

3) Agnese Kreicberga

Komisija būvju pieņemšanai ekspluatācijā

1)Agris Jansons (Rojas novada apvienotās būvvaldes vadītājs)

2)Aivars Lācis (arhitekts) – komisijas loceklis,

3)pasūtītāja pārstāvis,

4) Agnese Kreicberga

 Iepriekšējās apbūves fakta vērtēšanas komisija

1)Agris Jansons

2) Agnese Kreicberga

3)Egīls Bolmanis

 Īpašumu apgrūtinājumu komisija

1)Agris Jansons

2) Agnese Kreicberga

3)Egīls Bolmanis

 Inventarizācijas komisija

1)Inta Jankevica

2)Laila Smilgaine

3)Diāna Rubene

 Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisija

1)Juris Venckus

2) Gvido Erķis

3)Velga Puzānova

Mazvērtīgā inventāra un materiālu norakstīšanas komisija

1)Inta Rēvalde

2)Inga Jefrēmova

3)Madara Brāle

Iepirkumu komisija

1)Gvido Erķis

2)Roberts Šiliņš

3)Juris Venckus

4)Agnese Kreicberga

5)Velga Puzānova

 Mērsraga novada apbalvojumu konsultatīvo padome

1)Vija Klēvere

2)Laima Valdemāre

3)Roberts Šiliņš
4) Agnese Kreicberga
5) Jānis Krūze

 Komisiju novada sakoptākās sētas izvērtēšanai:

1)Silva Štreinerte

2)Roberts Šiliņš

3)Madara Brāle

4)Dzintars Ceravs

Administratīvo komisija

1)Raitis Neilands

2)Gvido Erķis

3)Gunta Fībiga

4)Andis Dārziņš

5)Ligita Šuca

Vēlēšanu komisija

1)Marika Rožkalne    

2)Elīna Rožkalne - Misiķe

3)Liāna Lukse - Bolmane             

4)Rasma Grebeņņikova

5)Mudīte Neilande

6)Diāna Rubene

7)Inta Krūze

Mantas atsavināšanas komisija

1)Agnese Kreicberga 

2)Roberts Šiliņš

3)Velga Puzānova

4)Gvido Erķis
5) Jānis Krūze

Medību koordinācijas komisija

  • Sandris Erkens – Mednieku biedrības „Mednieku klubs Mērsrags” pārstāvis;
  • Roberts Šiliņš - Mērsraga novada pašvaldības pārstāvis;
  • Andris Petruss – Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības pārstāvis, Talsu nodaļas vecākais mežzinis
  • Lauris Ķemleris - AS „Latvijas valsts meži” pārstāvis

 „Komisija lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi”

1)Agnese Kreicberga

2)Madara Brāle

3) Roberts Šiliņš

4)Gvido Erķis
5) Jānis Krūze

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma