Domes komisijas


 • Vēlēšanu komisija (komisijas priekšsēdētāja Marika Rožkalne, sekretāre Sandija Štreinerte, locekļi: Elīna Rožkalne, Anita Bule, Aija Barovska, Laila Smilgaine, Silvija Laukšteine) ;
 • Administratīvā komisija (komisijas priekšsēdētājs Raitis Neilands, sekretāte Gunta Fībiga, locekļi: Ligita Šuca, Ārija Logina, Aigars Šteinbergs)
 • Inventarizācijas komisija (Komisijas priekšsēdētāja Rasma Šamājeva, locekļi: Laila Smilgaine, Liāna Lukse);
 • Iepirkumu komisija (Komisijas priekšsēdētāja Agnese Kreicberga, locekļi: Velga Puzānova, Gvido Erķis, Aigars Šteinbergs, Andis Dārziņš);
 • Ārkārtas situāciju komisija (Lauris Karlsons, Roberts Šiliņš, Agnese Kreicberga)
 • Zvejniecības un licencēšanas komisija (Komisijas priekšsēdētājs Gvido Erķis, sekretāre Inga Jefrēmova, locekļi Ārija Logina, Dzintars Ceravs, Viktors Līcis, Raitis Neilands);
 • Komisija būvju pieņemšanai ekspluatācijā (Komisijas priekšsēdētājs Agris Jansons, locekļi: Agnese Kreicberga, Aivars Lācis, pasūtītāja pārstāvis)
 • Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisija (Aigars Šteinbergs, Gvido Erķis, Velga Puzānova)
 • Iepriekšējās apbūves fakta vērtēšanas komisija (Agris Jansons, Agnese Kreicberga, Egīls Bolmanis)
 • Īpašumu apgrūtinājumu komisija (Agris Jansons, Agnese Kreicberga, Egīls Bolmanis)
 • Mantas atsavināšanas komisija (Agnese Kreicberga, Roberts Šiliņš, Aigars Šteinbergs, Velga Puzānova, Gvido Erķis)
 • Mazvērtīga inventāra un materiālu norakstīšanas komisija (Inta Rēvalde, Madara Brāle, Inga Jefrēmova)
 • Novada sakoptākās sētas izvērtēšanas komisija (Silva Štreinerte, Lauris Karlsons, Roberts Šiliņš, Madara Brāle, Ārija Logina)
 • Medību koordinācijas komisija (Sandis Erkens, Aigars Šteinbergs, Andris Petrus, Aldis Felts)
 • Lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi komisija (Komisijas priekšsēdētāja Agnese Kreicberga, komisijas priekšēdētājas vietnieks Lauris Karlsons, locekļi: Inta Rēvalde, Madara Brāle, Gvido Erķis. ).
 • Mērsraga novada apbalvojumu konsultatīvā padome (Vija Klēvere, Ilze Indruškeviča, Lauris Karlsons, Ārija Logina, Agnese Kreicberga)

Twitter

 

Aptaujas

Kādus jaunus suvenīrus vēlētos redzēt un iegādāties Mērsraga Informācijas centrā?
     Rezultāti » 

Reklāma