Domes komisijas

Komisijas
Apstiprinātas Mērsraga novada Domes 19.06.2017 sēdē

Zvejniecības un licencēšanas komisija

1)Gvido Erķis

2)Roberts Šiliņš

3)Dzintars Ceravs

4)Viktors Līcis

 5)Raitis Neilands

Ārkārtas situāciju komisija:

1)Jānis Budreika

2)Roberts Šiliņš

3) Agnese Kreicberga

Komisija būvju pieņemšanai ekspluatācijā

1)Agris Jansons (Rojas novada apvienotās būvvaldes vadītājs)

2)Aivars Lācis (arhitekts) – komisijas loceklis,

3)pasūtītāja pārstāvis,

4) Agnese Kreicberga

 Iepriekšējās apbūves fakta vērtēšanas komisija

1)Agris Jansons

2) Agnese Kreicberga

3)Egīls Bolmanis

 Īpašumu apgrūtinājumu komisija

1)Agris Jansons

2) Agnese Kreicberga

3)Egīls Bolmanis

 Inventarizācijas komisija

1)Liāna Lukse - Bolmane

2)Laila Smilgaine

3)Rasma Šamajeva

 Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisija

1)Juris Venckus

2) Gvido Erķis

3)Velga Puzānova

Mazvērtīgā inventāra un materiālu norakstīšanas komisija

1)Inta Rēvalde

2)Inga Jefrēmova

3)Madara Brāle

Iepirkumu komisija

1)Gvido Erķis

2)Roberts Šiliņš

3)Juris Venckus

4)Agnese Kreicberga

5)Velga Puzānova

 Mērsraga novada apbalvojumu konsultatīvo padome

1)Vija Klēvere

2)Laima Valdemāre

3)Lauris Karlsons

4)Jānis Budreika
5) Agnese Kreicberga

 Komisiju novada sakoptākās sētas izvērtēšanai:

1)Silva Štreinerte

2)Jānis Budreika

3)Roberts Šiliņš

4)Madara Brāle

5)Dzintars Ceravs

Administratīvo komisija

1)Raitis Neilands

2)Gvido Erķis

3)Gunta Fībiga

4)Andis Dārziņš

5)Ligita Šuca

Vēlēšanu komisija

1)Marika Rožkalne    

2)Elīna Rožkalne 

3)Anita Bule              

4)Aija Barovska

5)Laila Smilgaine

6)Sandija Štreinerte

7)Silvija Laukšteine

Mantas atsavināšanas komisija

1)Agnese Kreicberga 

2)Roberts Šiliņš

3)Lauris Karlsons

4)Velga Puzānova

5)Gvido Erķis

Medību koordinācijas komisija

  • Sandris Erkens – Mednieku biedrības „Mednieku klubs Mērsrags” pārstāvis;
  • Jānis Budreika - Mērsraga novada pašvaldības pārstāvis;
  • Andris Petruss – Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības pārstāvis, Talsu nodaļas vecākais mežzinis
  • Lauris Ķemleris - AS „Latvijas valsts meži” pārstāvis

 „Komisija lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi”

1)Agnese Kreicberga

2)Lauris Karlsons

3)Madara Brāle

4) Roberts Šiliņš

5)Gvido Erķis

 

Twitter

 

Aptaujas

Vai Jums patīk jaunās mājas lapas dizains un funkcionalitāte?
     Rezultāti » 

Reklāma