Būvvalde

Rojas apvienotā būvvalde

Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas novads, LV-3264
2.stāvs – 15.kabinets
Būvvaldes vadītājs Agris Jansons, tel: 29273310
tālrunis 63232057, fakss 63232054
e-pasts: buvvalde@roja.lv

Būvvaldes darbība

  • Būvvalde veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā.
  • Būvvaldes uzdevums ir koordinēt būvniecību un pārraudzīt būvniecības procesu, ievērojot teritoriālplānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības.
  • Būvvaldes darbība ir vērsta uz līdzsvarotas vides veidošanu, būvniecības stratēģijas izstrādāšanu, realizāciju un kontroli Mērsraga novadā, vadoties pēc Mērsraga novada teritorija attīstības plāna, teritoriju detālplānojumiem un apbūves noteikumiem.
  • Būvvaldes speciālisti sniedz konsultācijas iedzīvotājiem par arhitektūras, pilsētplānošanas, būvniecības un vizuālā noformējuma jautājumiem.

Pieņemšanas laiki un vieta
Būvvaldes vadītājs apmeklētājus pieņem katru trešdienu no plkst. 10.00-12.00, Mērsraga novada domes ēkā, Lielā ielā 35, Mērsrags.


Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma